Alle artikelen

Samenvatting 'Dream Tending' van Dr. Stephen Aizenstat

Dream Tending

In januari van dit jaar (2021) werd, online, een seminar van een aantal dagen aangeboden door het JUNG PLATFORM SUMMIT, met als thema: Dromen en je persoonlijke reis. Een aantal van deze ‘workshops’ heb ik gevolgd. Ik was bijzonder getroffen door Dr. Stephen Aizenstat over  ‘Dream Tending, allowing the soul to inspire our personal Journey’. In de onderstaande tekst tref je een samenvatting hiervan aan.

“Achter de sluier van ons wakend leven schuilt een uitgestrektheid van generatief bewustzijn in voortdurende beweging. Het is de bron die ons welzijn voedt. Het is de bron waarmee het creatieve leven versmelt” - Stephen Aizenstat

Wat is Dream Tending?

“Dream Tending is a life practice”, aldus Stephen Aizenstat (in deze tekst: S.A.). Het is een andere manier om met dromen om te gaan. “We analyseren en interpreteren geen dromen, zoals gebruikelijk is in de meeste methoden. We werken niet zo zeer vanuit ons hoofd, maar gaan in contact met datgene wat wordt ingebracht door de droom. We stappen in een droom, we gaan een droom binnen”.

Elke droom opent een innerlijke deur. Onze dromen dragen een innerlijk weten, een aangeboren gevoeligheid en intelligentie in zich. In iedere droom zit een element van potentie, die ons het vermogen geeft om ons open te stellen voor de diepten van onze eigen ervaringen.

Dit praktische systeem (Tending) begeleidt je in het proces om diep in je droomstaat te gaan en je in te laten met de wijsheid van de droombeelden wanneer ze tevoorschijn komen. De droom biedt je inzichten en perspectieven die je kunt toepassen in je dagelijkse leven. Onze dromen kunnen ons hoogste streven, onze meest geheime wens en onze honger naar ‘iets’ meer onthullen. Dromen zijn niet alleen fantomen in de nacht, maar kunnen ons begeleiden in ons waakleven.

Dream Tending is eigenlijk een vorm van samenleven met je dromen. Het kan een helende uitwerking hebben, als we opnieuw contact maken met ons authentieke zelf, door uitdagingen aan te gaan en de berichten van ons onderbewustzijn te leren ‘lezen’.

Animatie

De meest centrale vaardigheid bij het ‘samenleven’ met onze dromen is het animeren van droombeelden d.m.v. associatie, versterking en animatie. Elk van de drie vertegenwoordigt een verdiepend en groeiend begrip van de betekenis van het droombeeld. Ten eerste associëren we een droombeeld met gedragingen en gevoelens uit onze persoonlijke ervaring en geschiedenis. Wanneer we versterken, vergroten we ons begrip van het droombeeld door het uiterlijk ervan te onderzoeken. Bij animeren plaats je het droombeeld/de hoofdfiguur in het ‘hier en nu’, aanwezig in de kamer. (Net zoals een geanimeerde figuur uit een film.) Je kunt met hem/haar/het communiceren.

De droom tot leven brengen

Een centraal principe van ‘Tending’ is dat dromen leven. Bij andere methoden van droomwerk zijn dromen vaak statische beelden. We bestuderen ze in hun vaste vorm en proberen de betekenis van de verschillende symbolen en figuren die erin voorkomen, uit te puzzelen. In Dream Tending brengen we de droom om ons heen tot leven en betreden we zijn levende wereld. Daar kunnen we ons bezighouden met de droombeelden, met ze praten, ze observeren, vragen stellen en uiteindelijk vriendschap sluiten met ze en voor ze zorgen. Door de vitaliteit van de droom te omarmen, leren we dieper het helende potentieel van het beeld kennen en kunnen we ervaren hoe de droom voor ons ‘zorgt’. En kunnen we op onze beurt voor onze dromen zorgen.

Belichaamde aanwezigheid

Aizenstat heeft het over werken met dromen vanuit je 'dierenlichaam’, vanuit je volledig belichaamde aanwezigheid. Ons ego – vaak in de vorm van de rationele, denkende geest – staat ons daarbij vaak in de weg. Onze rationele geest, in zijn zoektocht naar analyse en begrip, maakt het moeilijker, zo niet onmogelijk, om goed te kunnen zorgen voor onze droom. Op het moment dat je begint met analyseren en probeert uit te vinden "wat betekent deze droom?" maak je je los van de levende droom en ga je erbuiten staan. Om dromen te ontmoeten waar ze leven, moet je leren om de droom binnen te gaan en je innerlijke analyticus achter je te laten.

Kernvragen in ‘Tending’

De kernvragen zijn twee vragen die de geheimen en symbolen van de droomwereld ontsluiten. Ze zijn "Wie komt er nu op bezoek?" en "Wat gebeurt hier?" (De formulering van die vragen is belangrijk; ze vragen niet waarom en proberen niet te analyseren.) Het zijn nieuwsgierige vragen die uitnodigen om, met een open houding, te observeren, in plaats van te onderzoeken. Het vraagt om aandachtig te zijn in plaats van te proberen dingen te begrijpen. Op die manier blijf je gecentreerd in de droom en laat je de droombeelden zich aan je voorstellen. Sta dan open voor wat ze je willen vertellen.

De bezielde wereld

De bezielde wereld is een manier om te erkennen dat we in een wereld leven die niet alleen vol levende dingen is, maar ook zelf leeft. Dream Tending leert dat de wereld een plek is die leeft met de ziel. En om een ​​vol, rijk en zinvol leven te leiden, moeten we leven alsof elke rots, elk dier, elke boom en elke beek ook leeft. Dit is een idee dat veel voorkwam bij onze voorouders en nog steeds veel voorkomt bij veel inheemse volkeren. Dream Tending benadrukt onze behoefte aan verbinding met de wereld om ons heen - niet alleen de mensen, maar ook de aarde en de dieren, de oceanen en de bergen die deel uitmaken van onze wereld, aangezien wij een deel van hun wereld zijn.

Wij, als onderdeel van het grote geheel

Als de wereld en alles erin hun eigen ziel, hun eigen innerlijke leven en hun eigen verlangens hebben, dan bieden onze dromen misschien wel een portaal voor de wereld zelf om met ons in contact te komen en ons te vertellen wat ze nodig heeft. Als we naar de wereld om ons heen luisteren, kunnen we in harmonie ermee bewegen en met anderen die op dezelfde manier zijn afgestemd. Door de tijd te nemen om te luisteren en onze essentiële aard en missie te begrijpen, kunnen we in de wereld handelen en communiceren op een manier die ons leidt naar een dieper begrip van onszelf, de ander en van de wereld.

Tot slot een praktische uitwerking (in grote lijnen) van de methode:

Bij het wakker worden blijf je bij je droom of dromen. De vraag ‘wat betekent deze droom?’ is niet aan de orde. De allereerste vraag die je stelt in Dream Tending is:

  • Wie bezoekt mij in deze droom? Neem daar voor de tijd. En daarna komen deze vragen aan de orde:
  • Welke energie draagt het bij zich? 
  • Wat gebeurt in deze droom precies?
  • Volg de droom, luister naar de droom. Wees nieuwsgierig naar elke detail, alsof je het voor het eerst ziet. Gebruik al je zintuigen hierbij. De beelden, figuren in de droom staan centraal en stel je daarvoor open. Laat ze tot jou spreken.
  • Nodig een figuur of beeld uit, om deze (waak)dag bij je te blijven. Laat je beïnvloeden door deze energie gedurende de hele dag en kijk wat er gebeurt. Misschien tref je die dag iets aan, wat bij die figuur hoort. Maak het daarmee completer. Zoek niet naar antwoorden, maar maak contact met alle ingrediënten van de droom.”.

Nawoord:

Zelfs als je goed thuis bent in de psychologie van dromen, waren de concepten en terminologie van Dream Tending in het begin verwarrend voor me. Het gaat inderdaad om een levensstijl, waarin dromen een belangrijke plek innemen.

Wilmy Berghuis

Januari 2021

 

 

 


Herschreven Stufkens overtuigt
30jun

Herschreven Stufkens overtuigt

Hein Stufkens is een bekende naam voor Nederlandse droomstudenten. Al weer enige tijd geleden publiceerde hij een boekje over dromen dat...

Machiel Klerk: Je dromen om raad vragen
31jan

Machiel Klerk: Je dromen om raad vragen

Onlangs was het voor droomliefhebbers mogelijk via Zoom een zogenaamde ‘Summit’ (een topconferentie zou je kunnen zeggen) in Utah via...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen