Het geheel is meer dan de som der delen

Over dit evenement

Categorie
Online-lezing
Datum en tijd
26 nov. 2022 10:00 - 11:00

Het geheel is meer dan de som der delen

Deze universele titel is ontleend aan Aristoteles (384-322 v.C.). Hij was de grondlegger van het inductieve denken: "Het algemene wordt afgeleid uit de delen". Door de eeuwen heen is deze uitspraak telkens opnieuw uitgevonden en toegepast. Ik neem jullie graag mee langs de geschiedenis van  "....de som der delen". Ik maak uitstapjes naar de scheiding van lichaam en geest (Descartes), het onvolmaakte mechanistisch wereldbeeld (Newton), de mens als machine (de La Mettrie), Uiteindelijk land ik in de 21ste eeuw. Hier zorgt het holistisch en systemisch denken voor een samenvloeiing van de delen tot één geheel. Vervolgens laat ik zien hoe moderne opvattingen over "Het geheel en de som der delen  kunnen worden toegepast op dromen. Hierbij vloeien herkenbare fragmenten van dromen samen tot nieuwe beelden die niet uit de delen verklaard kunnen worden.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien