Vereniging

Dit is de website van de Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD). Je kunt hier verschillende soorten informatie vinden.
Je bevindt je nu in het gedeelte Vereniging, waar je kunt lezen over karakter, activiteiten en mensen van de VSD. Onder de volgende knop,
Dromen, kun je achtergrondinformatie over dit veelzijdige onderwerp vinden vanuit verschillende invalshoeken. Met de rubriek Oproepen draagt de VSD graag bij aan totstandkoming van contacten.
Heb je een vraag, oproep, tip of nieuwtje…:   mail ons!

TIP: Voorjaarssymposium >>> meer informatie

 

Wat is de VSD?

De Vereniging voor de Studie van Dromen (VSD), officieel als vereniging opgericht op 13 januari 1996, is een breed en open netwerk van droomliefhebbers en -deskundigen.
De VSD is een non-profit organisatie. Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden verzet op basis van vrijwillige – onbetaalde – inzet van leden.
Een aanzienlijk deel van onze leden zijn mensen ‘die met mensen werken’, bijvoorbeeld als therapeut of coach, in onderwijs, management of vrijwilligerswerk. Gezamenlijk beschikken de leden over een grote diversiteit aan competenties, expertises en talenten.

Wat doet de VSD?

De VSD stelt zich ten doel de kennis over dromen te bevorderen en het gebruik van dromen voor zelfkennis te stimuleren.
Het tijdschrift Droomjournaal met bijdragen van leden en gastauteurs, de halfjaarlijkse, afwisselende symposia en een actieve website met cursus-aanbod en achtergrondinformatie, bieden steeds iets nieuws.

Momenteel telt de VSD rond de 150 leden. De VSD ondersteunt onderlinge contacten en uitwisseling van ideeën in regionale groepen en studiekringen.
Gezamenlijk beschikken de leden over veel expertise. De VSD fungeert regelmatig als vraagbaak voor de media en andere geïnteresseerden.

Link naar de wereld?

Via de VSD kun je in contact komen met vooraanstaande droomauteurs en -onderzoekers uit de hele wereld. De VSD is verbonden met de International Association for the Study of Dreams (IASD). Deze organisatie telt ruim 600 leden in meer dan 20 landen.
De VSD is zeer actief in de IASD. Leden van de VSD zaten en zitten in het bestuur van de IASD.

Voor wie is de VSD?

Het lidmaatschap van de VSD staat open voor iedereen die zich interesseert voor dromen. Of dat nu in praktische, kunstzinnige of wetenschappelijke zin is.

Wil je contacten leggen? Wil je graag informatie over dromen? Wil je als lid graag actief meedoen? Ben je graag op je eigen manier met dromen bezig? Ben je deskundig droomwerker? Bij de VSD zit je goed met je interesse voor dromen. Geef jezelf de kans je kennis en ervaring uit te breiden dan wel te delen met anderen!

Wat krijg je bij de VSD?

Je krijgt bij het lidmaatschap bovendien:

· Het Droomjournaal
· Gratis deelname aan het Voorjaarssymposium en korting bij het Herfstsymposium
· Je kunt jouw eigen droomactiviteit via de VSD-Agenda bekend maken
· Als je professioneel werkt met dromen kun je jezelf en jouw manier van werken met dromen presenteren op de website onder ‘Professionals’.
· Het recht om initiatieven te nemen binnen de vereniging, in het verlengde van doelstelling en missie
· $ 25 korting op het 1e jaar van lidmaatschap van de International Association for the Study of Dreams
· En, niet te vergeten: verrassende en waardevolle contacten!

Wat kost de VSD?

De VSD kent vier soorten lidmaatschap:
· Gewoon lid (€ 48,- per jaar)
· Studentlid (€ 24,- per jaar)
· Paar-lid (€ 58,- per jaar)
. Institutioneel lid (€ 144,- per jaar)

In principe zijn, behalve de contributie, de ledenrechten voor al deze lidmaatschappen gelijk, alleen bij een paar-lidmaatschap krijg je als paar maar één exemplaar van het Droomjournaal. Bij het student-lidmaatschap moet je jaarlijks een kopie van je collegekaart, of een ander recent bewijs van inschrijving aan de universiteit of instelling waar je studeert, naar het secretariaat van de VSD sturen.
Voor mensen met een minimum inkomen is een aangepaste regeling mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester (zie de webpagina wie, wat, waar).

Je kunt per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van een jaar lid worden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ingaat, betaal je tot het einde van het kalenderjaar als contributiebedrag: € 12,- administratiekosten plus een deelbedrag per kwartaal. Omgerekend naar 1 juli is dat voor een
· Gewoon lid: € 30,-
· Studentlid: € 15,-
· Paar-lid: € 35,-
. Institutioneel lid: € 78,-

Hoe word je lid?

Aanmelden: via het formulier op onze website of een mailtje naar onze ledenadministratie, onder beheer van Francien Bouwmans, e-mail. Een briefje schrijven of bellen kan ook (voor contactgegevens: zie de pagina wie-wat-waar binnen de VSD).

Wil je zien waar onze leden zoal wonen in Nederland en Vlaanderen, klik dan de volgende link aan:  Leden op de kaart.