Wie, wat, waar binnen de VSD

Bestuur

Voorzitter: John van Rouwendaal

Vice-voorzitter: Harry de Bont

Secretaris: Esther Grobbée

Penningmeester (ad interim): Harry de Bont

Contactpersoon Regio- & Droomgroepen: Merel Koopman-Hak

Contactpersoon Studiekringen: Harry de Bont

Contactpersoon Introductiebijeenkomsten: Harry de Bont

Contactpersoon Symposia: Esther Grobbée (telefoon 06-2251 3856)

Contactpersoon Website: John van Rouwendaal

Ledenadministratie:

Voor je aan- en afmelding als VSD-lid en doorgeven van adreswijzigingen:
Francien Bouwmans, Wijsthoek 324, 5403 RG Uden, e-mail. Telefoon:  0413-268202

Redactie Droomjournaal:
Henk HeerinkEster Krause (opmaak), Pieter de Jong, Merel Koopman – Hak, Peter Fagg

Archief en verzending vorige nummers: Francien Bouwmanse-mail

Postadres:
Henk Heerink, Kerkerinklaan 37, 2071 RJ Santpoort-Noord
Tel: 0631263063

Regiocoördinatoren:
Regio Noord-Oost: Marije de Boer, e-mail
Regio Zutphen e.o.: Ingrid Baart, e-mail
Regio Arnhem e.o.: Esther Grobbée, e-mail
Regio Eindhoven e.o.: Francien Bouwmans, e-mail
Regio Gooi / Flevoland: Jeannette Stollenwerk, e-mail
Regio Utrecht: John van  Rouwendaal, e-mail
Regio Amsterdam, Henk Heerink, e-mail
Regio Zuid-Holland: Helma Groenen, e-mail 
Regio Antwerpen-Breda e.o.: Annet Visser, e-mail

Geschillencommissie:

Anne Berthe van Chastelet, Paul Lem, Wim Nijssen

Bereikbaar via het secretariaat

Bankrekening:
ING 6808033, Zutphen
IBAN: NL07 INGB 0006 8080 33
BIC: INGBNL2A

Nr. Kamer van Koophandel:
40539066

Moderator Yahoo Mailinglist
Barbara Koning, e-mail