Studie van Dromen

Een belangrijke (niet de enige) doelstelling van de Vereniging voor de Studie van Dromen is het bevorderen van de kennis van dromen; zowel van het dromen als activiteit tijdens de slaap, als van de dromen die mensen zich herinneren bij het ontwaken.
Er staan drie bronnen van kennis ter beschikking, die elkaar onderling aanvullen:
– wetenschappelijk onderzoek
– boeken en andere teksten over dromen, geschreven door uiteenlopende auteurs met grote verscheidenheid aan ervaringen, ideeën en achtergronden; en
– aandacht schenken aan je eigen dromen en iets doen met je interpretaties in je alledaagse leven.

Deze tekst is onder constructie maar kom alvast veel aan de weet via de BBC documentaire: Why Do We Dream (58.25 min).

Of volg het college van Prof. Domhoff (voertaal engels) over content-analysis, te zien op You Tube. In de video Your Nightly Dreams (1 u 12.38 min) legt Domhoff uit hoe onderzoekers de inhoud van vertelde dromen op betrouwbare wijze in codes kunnen omzetten.
Sinds deze methode is ontwikkeld is er veel vergelijkend onderzoek gedaan naar verschillen en overeenkomsten in droominhoud bij verschillende groepen mensen. (University of California Television, 1uur.12 min).