Regiogroepen

De VSD ondersteunt contacten en uitwisseling van ideeën tussen leden.
Naast de halfjaarlijkse symposia bieden sinds enige tijd ook de plezierige kleinschalige regionale ledenbijeenkomsten hiervoor een mogelijkheid. Er zijn inmiddels 10 regionale groepen. De bijeenkomsten vinden verspreid door heel Nederland en in Vlaanderen plaats.

Oostelijk Nederland kent bijeenkomsten voor de regio’s:

  • Noord-Oost Nederland (voor belangstellenden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en noordelijk Overrijssel)
  • Zutphen e.o.
  • Arnhem e.o. en
  • Eindhoven e.o.

Centraal in Nederland vinden bijeenkomsten plaats in:

  • Utrecht e.o.

En westelijk vinden er regio-ontmoetingen plaats in:

  • Noord-Holland Noord
  • Amsterdam e.o.
  • Zuid-Holland
  • Antwerpen-Breda (voor belangstellenden in westelijk Noord-Brabant, Zeeland en Vlaams Brabant).

Geplande bijeenkomsten worden doorgaans vermeld in de agenda van deze VSD-website. Belangstellenden zijn welkom. Je kunt je aanmelden bij de contactpersoon die in het agendabericht staat vermeld, of een e-mail sturen aan het secretariaat van de VSD, of een mail sturen via deze website aan de webmaster  (zie ook het tabblad ‘wie-wat-waar’).