Droomjournaal

Als lid krijg je normaliter driemaal per jaar het Droomjournaal in je brievenbus. Dit onder het voorbehoud dat de redactie voldoende bezet is.
Al sinds 1996 is het Droomjournaal hét blad boordevol achtergrondinformatie over dromen, vertelde droomervaringen en droominterpretaties, boekbesprekingen, tips voor het werken met dromen, verenigings- en conferentieberichten en nieuwtjes. Ook de meer wetenschappelijke invalshoek komt aan de orde.

Oproep thema voorjaarsnummer 2017 Dromen over de kosmos…

Tijdens de IASD Droomconferentie in Kerkrade, juni 2016, was één van de keynote speakers jungiaanse analytica Anne Baring. Zij gaf een bevlogen lezing met de titel Visionaire Dromen en de Grote Uitdagingen van Onze Tijd. Met meeslepende woorden en prachtige beelden gaf zij te kennen dat visionaire dromen afkomstig zijn vanuit de kosmos, als boodschappen vanuit een diepere laag in ons collectief onbewuste. Zij werkte dergelijke ideeën verder uit in haar in 2013 uitgekomen magnum opus The Dream of the Cosmos: A Quest for the Soul.

We zijn als redactie erg nieuwsgierig naar jouw dromen gerelateerd aan de kosmos.
Droom jij wel eens over de kosmos? Maak je reizen naar vergelegen sterren, of misschien werelden dichter bij huis? Misschien gaat het hierbij om dromen die boven het persoonlijke uitgaan. Om met Ken Wilber’s integrale visie te spreken: dromen die boven het egocentrische, ethnocentrische en wereldcentrische uitgaan, en die lijken te verwijzen naar een cosmocentrisch bewustzijn. Of dromen waaruit je wakker werd met een kosmisch gevoel van uitgestrektheid. Er is vast een kosmos aan het dromen over de kosmos.
Deel je je ervaringen met alle lezers van het Droomjournaal?
Je bijdrage is tot uiterlijk 1 februari 2017 welkom op het e-mail adres van Redactie Droomjournaal.

Kopij

De redactie ontvangt graag veel soorten kopij van leden en gastauteurs! Ons blad is voor en door dromers. Alle mogelijke onderwerpen die je bezighouden over dromen, zijn in principe welkom. Laat lezers van Droomjournaal weten wat je droomt; wat je leest of welke film of DVD je kent over dromen; vertel ze over een cursus, regioavond of studiedag die je aanbiedt of meemaakt, of over een website over dromen die je interessant vindt. Doe een oproep voor contacten, enzovoort.

Contact met de redactie

Ben je van plan om een artikel in te zenden, dan is het handig om vooraf contact op te nemen met de redactie via een e-mail.

Opmaak 
Wij ontvangen je bijdragen bij voorkeur via e-mail, als een apart meegestuurde bijlage in Word, lettertype Arial, grootte 10 en zonder formattering zoals alinea-indeling. We verzoeken je de tekst niet in de e-mail zelf te schrijven, i.v.m. allerlei codes die wij dan handmatig moeten verwijderen.

Deadlines voor artikelen (tenzij anders aangegeven):
Lente (thema) – 1 februari
Zomer – 1 mei
Herfst (thema) – 1 augustus

Adverteren 

Adverteren is mogelijk, bijvoorbeeld voor het aanbieden van je cursus, droomconsulten, droomsoftwareprogramma’s, droomcadeaubonnen enzovoort. Onze advertentieprijzen bedragen 50 euro voor een hele en 25 voor een halve bladzijde.