Buitengewone ervaringen

Sommige droomervaringen geven de dromer aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij het gangbare westerse wereldbeeld. Dimensies van ruimte en tijd worden in die buitengewone dromen heel anders beleefd. Het kan daarbij gaan over uiteenlopende gewaarwordingen:

Ander besef van materie /ruimte

  • Telepathie in dromen: toegang van dromer tot kennis over omstandigheden die geografisch gezien elders plaatsvinden.
  • Gezamenlijk dromen: met dromen van anderen overeenkomende – gemeenschappelijk beleefde- eigen dromen (‘mutual dreaming’).
  • Zwangerschap: dromen als vorm van contact met ongeborene.
  • Levenseinde: dromen en de dood; sterfbeddromen en -visioenen; dromen en contact met overledenen.
  • Spirituele wezens: dromen en visitaties of manifestaties van engelen, gidsen, levende of reeds overleden spirituele meesters, en meer.
  • Astrale werelden: dromen en kennis van ‘andere bestaanssferen’.

Ander gewaarzijn van tijd

  • Voorzeggende, voorspellende dromen, déja vu en synchroniciteit: iets uit een droom komt later voor als alledaagse gebeurtenis  of scène.
  • Regressie: dromen lijken kennis te bevatten over vorige levens of vroegere culturen.

Deze pagina is onder constructie. nadere informatie zal volgen. Voorlopig kunnen we alleen verwijzen naar literatuur.

Aanbevolen literatuur:
Krippner, S., Bogzaran, F., Percia de Carvalho, A. (2002). Extraordinary Dreams and How to Work with Them. Albany: State University of New York Press